Đèn tường LED

Lọc sản phẩm
TÌM KIẾM NÂNG CAO
Giá: 910,000 1,400,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA0100A màu đen - KingLED


: KL-LWA0100A-BK
:
: Vàng
: 3000K
: 12*10*12.5 cm
:
: Cree
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 910,000 VND
Giá: 910,000 1,400,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA0100A màu trắng - KingLED


: KL-LWA0100A-WH
:
: Vàng
: 3000K
: 12*10*12.5 cm
:
: Cree
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 910,000 VND
Giá: 562,000 865,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA0148A màu đen - KingLED


: KL-LWA0148A-BK
:
: Vàng
: 3000K
: 16.5*10*7.5 cm
:
: Cree
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 562,000 VND
Giá: 562,000 865,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA0148A màu trắng - KingLED


: KL-LWA0148A-WH
:
: Vàng
: 3000K
: 16.5*10*7.5 cm
:
: Cree
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 562,000 VND
Giá: 656,500 1,010,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA0148B màu đen - KingLED


: KL-LWA0148B-BK
:
: Vàng
: 3000K
: 16.5*10*7.5 cm
:
: Cree
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 656,500 VND
Giá: 656,500 1,010,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA0148B màu trắng - KingLED


: KL-LWA0148B-WH
:
: Vàng
: 3000K
: 16.5*10*7.5 cm
:
: Cree
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 656,500 VND
Giá: 643,500 990,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA0149B màu đen - KingLED


: KL-LWA0149B-BK
:
: Vàng
: 3000K
: 16*5*8 cm
:
: Cree
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 643,500 VND
Giá: 643,500 990,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA0149B màu trắng - KingLED


: KL-LWA0149B-WH
:
: Vàng
: 3000K
: 16*5*8 cm
:
: Cree
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 643,500 VND
Giá: 562,000 865,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA0150A màu đen - KingLED


: KL-LWA0150A-BK
:
: Vàng
: 3000K
: 10*10*10 cm
:
: Cree
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 562,000 VND
Giá: 562,000 865,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA0150A màu trắng - KingLED


:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Giá: 562,000 VND
Giá: 545,000 838,500
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA0150B màu đen - KingLED


: KL-LWA0150B-BK
:
: Vàng
: 3000K
:
:
: Cree
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 545,000 VND
Giá: 545,000 838,500
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA0150B màu trắng - KingLED


: KL-LWA0150B-WH
:
: Vàng
: 3000K
:
:
: Cree
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 545,000 VND
Giá: 426,000 656,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA8011M màu đen - KingLED


: KL-LWA8011M-BK
:
: Vàng
: 3000K
: 17*2,8*9 cm
:
: BRIDGELUX
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 426,000 VND
Giá: 426,000 656,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA8011M màu trắng - KingLED


: KL-LWA8011M-WH
:
: Vàng
: 3000K
: 17*2,8*9 cm
:
: BRIDGELUX
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 426,000 VND
Giá: 361,000 556,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA8011S màu đen - KingLED


: KL-LWA8011S-BK
:
: Vàng
: 3000K
: 11*2,8*9 cm
:
: BRIDGELUX
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 361,000 VND
Giá: 361,000 556,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA8011S màu trắng - KingLED


: KL-LWA8011S-WH
:
: Vàng
: 3000K
: 11*2,8*9 cm
:
: BRIDGELUX
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 361,000 VND
Giá: 498,500 767,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA8031 màu đen - KingLED


:
:
: Trắng
: 6500K
:
:
:
:
:
:
:
:
Giá: 498,500 VND
Giá: 498,500 767,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA8031 màu trắng - KingLED


:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Giá: 498,500 VND
Giá: 593,000 913,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA919 màu đen - KingLED


: KL-LWA919-BK
:
: Vàng
: 3000K
: 9*20*9 cm
:
: Cree
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 593,000 VND
Giá: 593,000 913,000
-35%

Đèn LED gắn tường ngoài trời LWA919 màu trắng - KingLED


: KL-LWA919-WH
:
: Vàng
: 3000K
: 9*20*9 cm
:
: Cree
: CRI > 80
: IP 65
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 593,000 VND