Đèn âm trần tán quang

Lọc sản phẩm
TÌM KIẾM NÂNG CAO
Giá: 160,000 250,000
-36%

Đèn LED Âm Trần Diamond 10W đổi màu – KingLED


: DDL-10SS-T120-DM
:
: 4000K 6500K 3000K
: D120mm* H36 mm
: 90 mm
: SAMSUNG 2835
: CRI > 90
:
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 160,000 VND
Giá: 143,000 220,000
-35%

Đèn LED Âm Trần Diamond 10W Đơn Sắc – KingLED


: DDL-10SS-T120
:
: Trung tính Vàng Trắng
: 4000K 6500K 3000K
: D120mm* H36 mm
: 90 mm
: SAMSUNG 2835
: CRI > 90
:
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 143,000 VND
Giá: 201,000 310,000
-35%

Đèn LED Âm Trần Diamond 15W đổi màu – KingLED


: DDL-15SS-T140-DM
:
: 4000K 6500K 3000K
: D140mm* H36 mm
: 110 mm
: SAMSUNG 2835
: CRI > 90
:
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 201,000 VND
Giá: 182,000 280,000
-35%

Đèn LED Âm Trần Diamond 15W Đơn Sắc – KingLED


: DDL-15SS-T140
:
: Trung tính Vàng Trắng
: 4000K 6500K 3000K
: D140mm* H36 mm
: 110 mm
: SAMSUNG 2835
: CRI > 90
:
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 182,000 VND
Giá: 105,000 165,000
-36%

Đèn LED âm trần nhôm đúc 7W đổi màu - KingEco


: EC-DL-7-T120-DM
: 7W
: 4000K 3000K 6000K
: D120*H30 mm
: d90mm-d105mm
: SAMSUNG
: CRI > 90
: IP 44
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 105,000 VND
Giá: 90,000 140,000
-36%

Đèn LED âm trần nhôm đúc 7W đơn màu - KingEco


: EC-DL-7-T120
: 7W
: Trung tính Vàng Trắng
: 4000K 3000K 6000K
: D120*H30 mm
: d90mm-d105mm
: SAMSUNG
: CRI > 90
: IP 44
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 90,000 VND
Giá: 125,000 195,000
-36%

Đèn LED âm trần nhôm đúc 9W đổi màu - KingEco


: EC-DL-9-T140-DM
: 9W
: 4000K 3000K 6000K
: D140*H30 mm
: d110mm-d125mm
: SAMSUNG
: CRI > 90
: IP 44
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 125,000 VND
Giá: 110,000 170,000
-35%

Đèn LED âm trần nhôm đúc 9W đơn màu - KingEco


: EC-DL-9-T140
: 9W
: Trung tính Vàng Trắng
: 4000K 3000K 6000K
: D140*H30 mm
: d110mm-d125mm
: SAMSUNG
: CRI > 90
: IP 44
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 110,000 VND
Giá: 104,000 160,000
-35%

Đèn LED Âm Trần Ruby 06W đổi màu - KingLED


: KL-6SS-T100-DM
:
: 4000K 6500K 3000K
: D100mm* H25 mm
: 76 mm
: SAMSUNG 2835
: CRI > 90
: IP 44
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 104,000 VND
Giá: 91,000 140,000
-35%

Đèn LED Âm Trần Ruby 06W Đơn Sắc - KingLED


: KL-6SS-T100
:
: Trung tính Vàng Trắng
: 4000K 6500K 3000K
: D100mm* H25 mm
: 76 mm
: SAMSUNG 2835
: CRI > 90
: IP 44
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 91,000 VND
Giá: 130,000 200,000
-35%

Đèn LED Âm Trần Ruby 08W đổi màu - KingLED


: KL-8SS-T120-DM
:
: 4000K 6500K 3000K
: D120mm* H30 mm
: 90 mm
: SAMSUNG 2835
: CRI > 90
: IP 44
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 130,000 VND
Giá: 117,000 180,000
-35%

Đèn LED Âm Trần Ruby 08W Đơn Sắc - KingLED


: KL-8SS-T120
:
: Trung tính Vàng Trắng
: 4000K 6500K 3000K
: D120mm* H30 mm
: 90 mm
: SAMSUNG 2835
: CRI > 90
: IP 44
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 117,000 VND
Giá: 180,500 278,000
-35%

Đèn LED Âm Trần Ruby 12W đổi màu - KingLED


: KL-12SS-T140-DM
:
: 4000K 6500K 3000K
: D140mm* H30 mm
: 110 mm
: SAMSUNG 2835
: CRI > 90
: IP 44
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 180,500 VND
Giá: 149,500 230,000
-35%

Đèn LED Âm Trần Ruby 12W Đơn Sắc - KingLED


: KL-12SS-T140
:
: Trung tính Vàng Trắng
: 4000K 6500K 3000K
: D140mm* H30 mm
: 110 mm
: SAMSUNG 2835
: CRI > 90
: IP 44
: 50.000 giờ
: Đổi mới 2 năm
:
Giá: 149,500 VND
Giá: 143,000 220,000
-35%

Đèn LED âm trần siêu mỏng tròn 12W - KingLED


: KL-PL-12-T176
:
: Vàng Trắng
: 6500K 3000K
: 176*21mm
: 160 mm
: EPISTAR
: CRI > 80
:
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 143,000 VND
Giá: 188,500 290,000
-35%

Đèn LED âm trần siêu mỏng tròn 16W - KingLED


:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Giá: 188,500 VND
Giá: 221,000 340,000
-35%

Đèn LED âm trần siêu mỏng tròn 20W - KingLED


: KL-PL-20-T230
:
: Vàng Trắng
: 6500K 3000K
: 230*21mm
: 210 mm
: EPISTAR
: CRI > 80
:
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 221,000 VND
Giá: 94,000 145,000
-35%

Đèn LED âm trần siêu mỏng tròn 6W - KingLED


: KL-PL-6-T120
:
: Vàng Trắng
: 6500K 3000K
: 120*21mm
: 105 mm
: EPISTAR
: CRI > 80
:
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 94,000 VND
Giá: 130,000 200,000
-35%

Đèn LED âm trần siêu mỏng tròn 9W - KingLED


: KL-PL-9-T150
:
: Vàng Trắng
: 6500K 3000K
: 150*21mm
: 130 mm
: EPISTAR
: CRI > 80
:
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 130,000 VND
Giá: 143,000 220,000
-35%

Đèn LED âm trần siêu mỏng vuông 12W - KingLED


: KL-PL-12-V176
:
: Vàng Trắng
: 6500K 3000K
: 176*176*21 mm
: 160*160 mm
: EPISTAR
: CRI > 80
:
: 50.000 giờ
: 24 tháng
:
Giá: 143,000 VND